DLACZEGO HARFA?

Piękno niezwykłego dźwięku harfy,
instrumentu zaskakująco wszechstronnego,
a wciąż rzadko spotykanego, najpełniej ujawnia się
w muzyce wykonywanej na żywo. 
Nastrój, jaki tworzy się przy spotkaniu ze słuchaczami jest zawsze wyjątkowy – nie ma dwóch identycznych wykonań,
a te same utwory za każdym razem brzmią inaczej.
Właśnie w tym tkwi magia grania przed publicznością
– i dla publiczności; chwile, gdy dzięki muzyce rodzą się uczucia,

to czas, który daje mi wiele radości.